DEĞERLİ 399' lu ve İHS' li ÇALIŞANLARI

Haber Haksen Genel Başkanı Yılmaz Kaya,bazı sendikaların İHS ‘li ve 399′ lu çalışanlara dava açtıklarını veya gündeme getiriyorlar bu durum oyalama taktiğidir diye açıklama yaptı.

Değerli; Kamu çalışanları ve PTT de çalışan 399′ lu ve İHS’ li arkadaşlarım diye belirten Genel Başkan Kaya, Şu anda bazı sendikalar kimisi mevcut üye sayısını korumak, kimisi üye alabilmek için İHS ‘li ve 399’ lu çalışan arkadaşlar için dava açtıklarını veya gündeme getirdiklerini söylüyor. Oysa; hiç sonuç yok, oyalamak ve taktik olduğu aşikardır.” dedi.

Haber Haksen sendikası 2008 yılından beri birçok başarıya imza atmış bir sendikadır diyen Genel Başkan Kaya, açıklamasının devamında, “2013 Toplu Sözleşmelerinde yer almasına rağmen Ankara’da görev yapan PTT Dağıtıcılarının serbest ulaşım pasoları Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince iptal edilmişti. Sendikamız tarafından Toplu sözleşmelerde Hükümlerinin uygulanması için Devlet Personel Başkanlığına yaptığı yazılı başvuru sonucu, Devlet Personel Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile PTT Genel Müdürlüğüne yazı göndererek; Toplu Sözleşme Hükümlerinin Anayasamız gereğince Kanun Hükmü ve kararnamesinde olduğu ve uygulanmasını istemiştir. Ve postacı arkadaşların pasolarını geri aldık.

Bunun yanı sıra PTT A.Ş, de Baş dağıtıcı olarak görev yapan personelimizin Memur kadrosuna atanması için yaptığı başvuruların reddedilmesi nedeniyle Haber Hak-Sen tarafından yapılan başvuru sonucu Devlet Personel Başkanlığı, Baş dağıtıcı olarak görev yapan personelin istekleri halinde Memur kadrolarına atanabileceğine ilişkin görüş bildirdi.

Devlet Personel Başkanlığı yazısında; PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine göre, Yönetim Hizmetleri Grubunda yer alan Baş dağıtıcı unvanındaki personelin, aynı grupta veya alt grupta bulunan Memur kadrolarına atamalarının yapılabileceği, belirtilmiştir.

Bas dağıtıcıların yönetici kadrosunda yerlerini sağlamlaştırarak “köprü vazifesini gerçekleştirdik” yine bir ilkeye imza attık.

PTT Çalışanlarının 2014 yılında memuriyet boyunca 1yıllık olan ücretsiz izin hakki gasp edilmişti.

Bizler “Haber Haksen” olarak doğru ve kararlı adımlar atarak ücretsiz izin hakkını geri aldık. diye çalışmalarını belirtti.

Gayet tabi ki bu bizim “ulvi” görevimizdir diyen Genel Başkan Kaya,Henüz mücadelemiz bitmemiştir ve mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. İHS ‘ li personelin sözleşmesindeki ciddiyetsizlik ve İHS ‘li personeli haftada 40 saat sonrası fazla mesaisinin kesintisi tamamen bir haksizliktir.

Üye almak veya üye sayılarını korumak için, İHS ‘lilerin bu sorununun özentisiz hazırlanmış davaları açarak veya bürokrasiye gittim gündeme getirecekler diyerek olmaz.399 ‘lu arkadaşların özlük haklari korunarak unvan yükselmesi için bir sendika dava açtı ve kaybetti. Millet işte görsün diye yapıyorlar.

Lütfen artik üye korumak veya üye almak için insanları kandırmayın. Çünkü kaybettiğiniz her dava emsal teşkil ediyor, bizim önümüzü tıkıyorsunuz. Artık bu sendikalara itibar etmeyin, reklamları bol olabilir, vaatleri çok olabilir , mahkeme davaları çok olabilir, ama icraatları hiç yoktur.Haber Haksen sendikası sizin sendikanız ve arka bahçenizdir. diye söyledi
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312)2290325 - Faks : (0312)2290326