Tazminat Alamayan 4/C'lilere Hak Doğdu

Kamu kurumlarında 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalışırken istifa veya emeklilik nedeniyle kurumundan ayrılan personele iş sonu tazminatı ödenmesi için 2010 yılındaki Bakanlar Kurulu kararı ile düzenleme yapılmıştı.

Ancak, 2010 yılından önce istifa eden veya emekli olan personele herhangi bir tazminat ödenmiyordu.

Özelleştirme nedeniyle 4/C statüsüne nakledilen ve 2010 yılından önce emekliye ayrılan personele iş sonu tazminatı ödenmesi için hukuk müşavirliğimiz tarafından idare mahkemesine açılan dava reddedilmişti.

Ancak, Danıştay tazminat ödenmesi gerektiğini belirterek idare mahkemesi kararını bozmuş ve yeniden bir karar verilmek üzere dosyayı idare mahkemesine göndermiştir. İlgili Danıştay kararını yayınlamıştık. İdare Mahkemesi yeniden bir karar verecektir.

Diğer taraftan, Türkiye İstatistik Kurumunda 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre 25 yıl çalıştıktan sonra 2008 yılı sonunda emekli olan sendika üyemize herhangi bir tazminat ödenmemiştir. Gerekçe olarak, 2008 yılı Bakanlar Kurulu kararındaki ”tazminat ödenmeyeceği” hükmü gösterilmiştir.
Sendikamız hukuk müşavirliğince, hem üyemize tazminat ödenmesi hem de Bakanlar Kurulu kararındaki “tazminat ödenmemesi “ hükmünün iptali için 2009 yılı başında Danıştay’a dava açılmıştı.

Aradan geçen yedi yıldan sonra Danıştay kararı taraflara tebliğ edilmiştir. Danıştay 12.Dairesinin kararına göre; 2010 yılından önce istifa veya emeklilik nedeniyle kurumundan ayrılan 4/C personele çalıştıkları süreye ilişkin iş sonu tazminatı ödenmesi gerekecektir. Danıştay, Bakanlar Kurulu kararındaki “tazminat ödenmez” hükmünü de hukuka aykırı bularak iptal etmiştir.

Söz konusu karar gereğince 2010 yılından önce kurumundan tazminat almadan ayrılan 4/C personele çalıştıkları süreler için iş sonu tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

Kararın kimleri kapsadığı ve yapılacak hukuki işlemlerle ilgili duyurumuz en kısa sürede yayımlanacaktır.
Eklenme : 04 Kasım 2016

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312)2290325 - Faks : (0312)2290326