5. OLAĞAN GENEL KURULU

Sendikamızın 5. Olağan genel Kurulunun üyelerle ve aşağıdaki gündemle 01-02 Şubat 2020 tarihinde GMK Bulvarı Fazilet Apt. Kat:2 No:40/2 Maltepe /ANKARA adresinde saat 11:00 de yapılacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 08-09 Şubat 2020 tarihlerinde anılan yer, saat ve gündemle çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacaktır.

GÜNDEM(1. GÜN):
1- Açılış
2- saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
3- Divan kurulun Seçimi
4- Genel Başkanın Konuşması
5- Mali Raporun Okunması Müzakeresi ve ibrası
6- Faaliyet Raporlarının Okunması Müzakeresi ve İbrası
7- Denetleme Raporlarının Okunması Müzakeresi ve İbrası
8- Tahmini Bütçenin Okunması Müzakeresi ve İbrası
9- Tüzük Değişikliği
10- Yönetim Kuruluna Verilecek Yetkilerin müzakeresi ve Karara Bağlanması
11- Dilek ve Temenniler
GÜNDEM(2.GÜN):
1- Zorunlu Organların Seçimi
2- Kapanış
Eklenme : 08 Ocak 2020

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312)2290325 - Faks : (0312)2290326